A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the attempts of circumvent this type of censoring , actors and producers have featured subject matter unseen or rarely depicted in western pornography. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. Yuri is the lesbian equivalent. Twink is a gay slang term describing a young or young-looking man with a slender, ectomorph build, little or no body hair, and no facial hair. An orgy is a gathering where guests freely engage in open and gay hentai unrestrained sexual activity or group sex; and a bunga bunga orgy is an orgy in which participants have sex underwater, such as in a swimming pool or a hot tub. They are often made out of precious woods, with leather used for the seat. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Pleasure for the giver during anilingus is usually based more on the principle of the act. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. There are no particular or preferred elements within maiesiophilia that are common to all maiesiophiliacs. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade gay twink porn of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. Bondage can also be achieved by spreading the appendages and fastening big tit milf them with chains to a St. As of 2010, they were reported to live together as a monogamous couple outside of their porn careers and want to continue working together for another 50 years.

UG Grudusk


URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE ,że w dniach 17 - 18 oraz 24 – 25 października 2014 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

Drukuj

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach 17 - 18 oraz 24 – 25 października 2014 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

MIEJSCOWOŚCI

Korzystając z organizowanej zbiórki akcyjnej zachęcamy mieszkańców Gminy Grudusk do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.

Zgodnie z regulaminem ww. odpady muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

17 październik 2014

(piątek)

Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne,
Łysakowo

18 październik 2014

(sobota)

Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Purzyce-Rozwory, Sokólnik, Purzyce-Trojany, Borzuchowo Daćbogi

24 październik 2014

(piątek)

Humięcino, Humięcino-Retki, Humięcino-Andrychy, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Leśniewo Dolne, Polanka, Dębowo, Leśniewo Górne, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie

25 październik 2014

(sobota)

Grudusk – wszystkie ulice, Grudusk-Olszak,

Grudusk-Brzozowo, Sokołowo, Strzelnia, Wiśniewo

UWAGA: Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.30 w dniu zbiórki.
Odpady będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych ,,Uskom” Sp. z o. o. Mława.

W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest wcześniejsze potwierdzenie w Urzędzie, że takie odpady są do odbioru w gospodarstwie: Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel .: 23 6715 012 w. 17 lub 23 6715 206 w. 17 - u P. Bożeny Rogowicz

23 6715 012 w. 21 lub 23 6715 206 w. 21 - u P. Ryszarda Czaplickiego

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY mr OR-SO.271.18.14.2014

Drukuj

Grudusk, 26 września 2014 r

OR-SO.271.18.14.2014

PN-9/9/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia Banku, który udzieli Gminie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 430.661,50 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

Środowiskowy Hufiec Pracy

Drukuj
Hufiec pracy
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj

Grudusk, 24 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn.zm.) zawiadamiam o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku".

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nrOR-SO.271.17.15.2014

Drukuj

Grudusk, 23 września 2014 r

OR-SO.271.17.15.2014

PN-8/8/2014

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn.zm.) informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy opału (węgiel-orzech, miał) dla potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia w Grudusku oraz Szkoły Podstawowej w Humięcinie.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 
Strona 1 z 19