UG Grudusk


OGŁOSZENIE O WYBORZE lesbian hentai NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych”.

Drukuj
OGŁOSZENIE
 

Informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych”.

 
 
W celebrity sextapes postępowaniu udział wzięły następujące firmy:
Więcej…
 

Obwieszczenie

Drukuj
plak
 

OGŁOSZENIE o wynikach „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia hottest celebrities rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem”.

Drukuj

Grudusk, 10.12.2014 r.

 
OGŁOSZENIE
 

Informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem”.

 

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

Dostawa paliw silnikowych do pojazdów będących własnością Gminy Grudusk na rok naked celebrities 2015.

Drukuj

Grudusk: Dostawa paliw silnikowych do pojazdów będących własnością Gminy Grudusk na rok 2015.
Numer ogłoszenia: 404216 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , cartoon porn pics ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres Black Porn strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA milf video II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) celebrity sex videos OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Więcej…
 

EDLS

Drukuj
plak
 
Strona 1 z 26