UG Grudusk


ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr OR-SO.271.11.5.2014 r

Drukuj

Grudusk, 31 lipca 2014

OR-SO.271.11.5.2014 r

PN-4/4/2014

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

Tel/fax (23)6715012

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego pod nazwą:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”.

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST:

„I.5.Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ). Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Do oferty należy załączyć kosztorys w wersji papierowej (zał. Nr 10 do SIWZ).”

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWINNO BYĆ:

Więcej…
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr OR-SO.271.11.4-4.2014

Drukuj

Grudusk, 31 lipca 2014 r

OR-SO.271.11.4-4.2014

PN-4/4/2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co

następuje:

Pytanie 1:

Więcej…
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr OR-SO.271.11.4-3.2014

Drukuj

Grudusk, 31 lipca 2014 r

OR-SO.271.11.4-3.2014

PN-4/4/2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co

następuje:

Pytanie 1:

Więcej…
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr OR-SO.271.11.4-2.2014

Drukuj

Grudusk, 31 lipca 2014 r

OR-SO.271.11.4-2.2014

PN-4/4/2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co

następuje:

Pytanie:

„Prosimy o podanie parametrów technicznych dla poz.20 (przedmiar robót technologia) – moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym – 2 kpl. Czy należy do w/w urządzeń zainstalować jeden wspólny sterownik – prosimy o jego dane.”

Odpowiedź:

Więcej…
 

Grudusk: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary.

Drukuj

Grudusk: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary.
Numer ogłoszenia: 165275 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Więcej…
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr OR-SO.271.11.4.2014

Drukuj

Grudusk, 25 lipca 2014 r

OR-SO.271.11.4.2014

PN-4/4/2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co

następuje:

Pytanie:

„W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej rysunki zostały nieprawidłowo sformatowane co spowodowało odcięcie bardzo dużych fragmentów

rysunków, problem dotyczy dokumentacji wszystkich branż. Brak kompletnych rysunków uniemożliwia wycenę przedmiotu zamówienia. Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie

dokumentacji projektowej o prawidłowo sformatowane w pełni czytelne rysunki.”

Odpowiedź:

Ustosunkowując się do powyższych uwag uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy sprawdzenia ich. Stwierdzamy, że rysunki na stronie internetowej zostały zamieszczone w całości, są zgodne z otrzymaną od projektantów i posiadaną prze Zamawiającego wersją elektroniczną i papierową.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

 

Półkolonie w Grudusku

Drukuj

Półkolonie w Grudusku

Wójt Gminy Grudusk ogłasza zapisy dzieci rolników na półkolonie organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Półkolonie organizowane będą na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

od 04.08.2014r. do 18.08.2014r.

Organizator zapewnia:

1. Wyżywienie 2 posiłki dziennie

2. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

3. Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych (planetarium, basen, kino, park linowy ogniska, zajęcia sportowe)

Zapisy odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku w godzinach od 8.00 do 16:00

Możliwość zapisów telefonicznych pod nr 236175070.

Ilość miejsc ograniczona- zapisy do 25.07. 2014r.

 
Strona 1 z 9