UG Grudusk


Ogłoszenie

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Od dnia 28-06-2016 do dnia 28-06-2016

W godzinach od 8:30 do 11:30

Dla odbiorców  w:

Urzędzie Gminy Grudusk

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”

Zamawiający:

Gmina Grudusk

ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

te/fax: (23) 671 50 12

www.grudusk.com ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Black Porn Oferta złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne wraz z montażem urządzeń”

Oferta cartoon porn pics powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następującego wyposażenia:

Więcej…
 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE ,że w dniach 4 - 5 oraz 6 – 7 lipca 2016 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach 4 - 5 oraz 6 – 7 lipca 2016 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

Więcej…
 

Jarmark Gruduski

 

Szanowni Rolnicy, hottest celebrities Drogie Dzieci,

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. - „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem

„ Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje

Więcej…
 

lesbian hentai Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik celebrity sex videos Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego celebrity sextapes programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok , najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html .

Więcej…
 

U W A G A PÓŁKOLONIE LETNIE

U W A G A

Wójt Gminy Grudusk wraz z organizatorami

informuje, że w dniach od 18 celebrity nudes lipca 2016 do 29 lipca 2016 r. organizuje

PÓŁKOLONIE LETNIE

dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat
z terenu Gminy Grudusk.

W programie przewidziane:

• Zajęcia kulturalno -oświatowe, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami

• Atrakcyjne wyjazdy m.in.: Ostróda - rejs statkiem, Warszawa - Centrum zabaw dla dzieci Colorado, kino, Olsztyn - Planetarium, Teatr Lalek. Przasnysz - Park Linowy, Mława - Basen, Ciechanów - Kino

• Zapewniamy ubezpieczenie dzieci, wykwalifikowaną kadrę oraz wyżywienie dla uczestników - 2 posiłki dziennie / śniadanie i dwudaniowy obiad

Całkowity koszt półkolonii - 350zł. od dziecka.

Liczba miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu na półkolonie decyduje kolejność zapisów.

Zapisu dokonać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku w godz. 8.00 - 16.00 do dnia 24 Czerwca 2016 r.

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii.

Państwa dziecko w atrakcyjny i kreatywny sposób spędzi wakacyjny czas

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY GRUDUSK w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko naked celebrities dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2

ZARZĄDZENIE NR 14/2016
WÓJTA GMINY GRUDUSK
z dnia 8 czerwca 2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 . poz.446 ).art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r poz.2156 z póź.zm) oraz § 1 ust.l i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r Nr 60 . poz.373 z póź. zm.),

Wójt Gminy
zarządza , co następuje:

§ 1

  Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk www milf video .grudusk.com

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§4

Zarządzenie real celebrity porn wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej…
 
Strona 1 z 3