UG Grudusk


Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Grudusk

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Grudusk

Wójt Gminy Grudusk

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUDUSK

DO KONSULATCJI,

KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST PROJEKT NOWYCH STATUTÓW SOŁECTW

NA TERENIE GMINY GRUDUSK


Wszelkie uwagi, opinie i wnioski prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemnie /na załączonym formularzu/

do
Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów

lub
pocztą elektroniczną na adres

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Grudusk, ul, Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

w terminie od dnia 20 stycznia 2016 r. do dnia 28 lutego 2016 r.

- uchwała Nr 64/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw na terenie Gminy Grudusk.

- zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza do składania uwag , opinii i wniosków do projektu statutów sołectw

 

BEZPIECZNIE NA WSI

BEZPIECZNIE NA WSI

-

NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Więcej…
 

KÓŁKO ROLNICZE W MIERZANOWIE

Mierzanowo. 10.02.2016r.

KÓŁKO ROLNICZE W MIERZANOWIE

działając na podstawie:

1/uchwały nr 3 z dnia 24.01.2016r.Walnego zebrania Kółka Rolniczego w Mierzanowie

2/art.70 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mierzanowo , gmina Grudusk.

PRZEDMIOT PRZETARGU

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI: Mierzanowo , gmina Grudusk

2. NUMER DZIAŁKI: 17

3. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁEK: 0,3430 ha

4. WŁAŚCICIEL: KÓŁKO ROLNICZE W MIERZANOWIE

5. NUMER lesbian hentai KSIĘGI WIECZYSTEJ: KWPL1C/00002557/5

6. ZBYCIE : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

7. ZAGOSPODAROWANIE: NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA cartoon porn pics , NIE POSIADA

Więcej…
 

Zaproszenie


 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY hottest celebrities OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU

04.02.2016 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 12.00

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ

/ naked celebrities W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA/

DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

KIEROWNIK GOPS

 

W dniach 11 - 12 oraz 13 – 14 kwietnia 2016 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że milf video w dniach 11 - 12 oraz 13 – 14 kwietnia 2016 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

Więcej…
 

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE celebrity nudes GOSPODARSTWO ROLNE

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Black Porn Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa celebrity sex videos Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,

· Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej…
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Grudusk, 21.01.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład real celebrity porn Komunalny w Grudusku zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie monitoringu oczyszczalni ścieków w Grudusku gm. Grudusk w zakresie :

- badania wód powierzchniowych – 2 razy w roku( powyżej i poniżej rowu odprowadzającego ścieki) razem 4 próbki następujących oznaczeń : BZT5, ChZTCr, zawiesina, Pog , Nno2, Nno3, Nnh14, N klejdahla ,Nog ;badanie ścieków dopływających do i z oczyszczalni czyli ścieków surowych i oczyszczonych -próbki uśrednione) raz na kwartał następujących oznaczeń : BZT5 , ChZT-Cr i zawiesina – 8 próbek ,badanie osadu ściekowego w zakresie:odczyn , sucha masa ,substancje organiczne , zawartość azotu ogólnego , zawartość azotu amonowego , fosfor ogólny , wapń ,magnez , cynk , nikiel , rtęć , miedż ,chrom , kadm , ołów ,liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. , liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp. , liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp. , obecność Salmonella sp. Obecność cpecyficznego DNA Salmonella sp.

Termin celebrity sextapes rozpoczęcia wykonywania przedmiotu ustala się na 28 luty 2016 roku.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu ustala się na dzień 31.12.2016 r.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 2