UG Grudusk


Głosuj na „Podwórko NIVEA” w Rąbieżu Gruduskim

Drukuj

Głosuj na „Podwórko NIVEA” w Rąbieżu Gruduskim

Gmina Grudusk przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w ramach którego wybudowanych zostanie 40 Rodzinnych Miejsc Zabaw na terenie całej Polski.

Wskazana lokalizacja to Rąbież Gruduski – teren przy świetlicy wiejskiej.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko (zakładka Twoja Lokalizacja).

Dwie tury głosowania:

I Tura: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. – wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji

II Tura: od 1 maja do 31 maja 2015 r. – wyłonienie kolejnych 20 zwycięskich lokalizacji

To, czy jedno z takich podwórek powstanie w gminie Grudusk, zależy od mieszkańców. Zachęcamy do głosowania. Wystarczy codziennie od 1 kwietnia 2015 r. odwiedzać stronę www.nivea.pl/podworko i oddawać głos na „Podwórko NIVEA” zlokalizowane w Rąbieżu Gruduskim.

Zachęcamy do oddawania głosów.

 

ZAGŁOSUJ NA WIKSIN

Drukuj


ZAGŁOSUJ NA WIKSIN

Gmina Grudusk zgłosiła udział miejscowości Wiksin (działka nr 13/5) w Konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”.

W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 10 Lokalizacji. Nagrodą dla każdej z Lokalizacji jest 20 lesbian hentai 000,00 zł na odnowienie zgłoszonego do konkursu terenu zielonego.

Fundatorem nagród jest firma L’Orèal Polska Sp. z o.o.

Więcej…
 

milf video WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr OR-SO.271.5.4.2015

Drukuj

Grudusk, 23 marca 2015 r

OR-SO.271.5.4.2015

PN-1/5/2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „ Wyposażenie pracowni garncarskiej, kuźni, stanowiska kuchennego oraz przeprowadzenie warsztatów garncarskich, kowalskich i termicznej obróbki potraw z zakresu szeroko pojętego średniowiecza, w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie Nr 1

Więcej…
 

Grudusk: Wyposażenie pracowni garncarskiej, kuźni, stanowiska kuchennego oraz przeprowadzenie warsztatów garncarskich, kowalskich i termicznej obróbki potraw z okresu szeroko pojętego średniowiecza, w ramach realizacji zadania ....

Drukuj

Grudusk: Wyposażenie pracowni garncarskiej, kuźni, stanowiska kuchennego oraz przeprowadzenie warsztatów garncarskich, kowalskich i termicznej obróbki potraw z okresu szeroko pojętego średniowiecza, w ramach realizacji zadania pn.: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku.
Numer ogłoszenia: 61248 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU naked celebrities - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. hottest celebrities 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com
Więcej…
 

Karta Dużej Rodziny

Drukuj


KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie:

  • do celebrity nudes ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się:
    • w cartoon porn pics szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku akademickiego
    • w szkole wyższej - do końca roku akademickiego
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Rodziny wieloletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Grudusk, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2014 r. poz. 1863) mogą składać wnioski dostępne w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

lub
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Lista celebrity sex videos miejsc i wysokość zniżek, które oferowane są przez instytucja państwowe oraz firmy prywatne na terenie całego kraju systematycznie się powiększa i jest dostępna na stronie internetowej:

Wykaz Black Porn dokumentów, jakie należy przedstawić składając wniosek o wydanie karty znajduje się w załączniku Dokumenty do wniosku.

Załączniki:
Dokumenty do wniosku
Oświadczenie do Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie rodzica do Karty Dużej Rodziny

 
Strona 1 z 32