UG Grudusk


INFORMACJA

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że od września 2016 roku będzie realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach programu operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Więcej…
 

Spływ kajakowy rzeką Wkrą

 

Wyjazd nad wodę do Nart

 

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak: PIW.OZZ.5200.79.2016 serdecznie zapraszam hodowców utrzymujących świnie na spotkanie informacyjne na temat aktualnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), potencjalnych zagrożeń z tym związanych a także konieczności podjęcia i przestrzegania niezbędnych środków zapobiegawczych i ochronnych.

Spotkanie informacyjne, odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 1000 w celebrity sextapes Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku.

Spotkanie poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pn.: „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Grudusk, 08.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Zaoferowana cena zł

brutto

1.

SUPER lesbian hentai SIÓDEMKA LUCJAN WYPYCH Sp. J.

ul. Opłotki 23,

60-012 Poznań

17 052,00

2.

KSIĘGARNIA STAŃCZYK

ul. Okulickiego 35

37-450 Stalowa Wola

18 299,92

3.

PLATON Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

20 507,93

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

Mając real celebrity porn na uwadze przyjęte kryterium ofert, najkorzystniejsza okazała się i została wybrana oferta Nr 1:

Firmy SUPER SIÓDEMKA LUCJAN WYPYCH Sp. J.

ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 639 79 50

Wójt Gminy

mgr Jacek Oglęcki

 

OGŁOSZENIE informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 Black Porn euro pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

Grudusk, cartoon porn pics 1 sierpnia 2016 r

OR-SO.271.5.4.2016

OGŁOSZENIE

informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku”

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk na podstawie umowy Nr RPMA.07.02.00-14-072/09-00 z dnia 12.04.2016 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zrealizowała Projekt pn.:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita celebrity sex videos wartość projektu – 687 404,94 zł

Wydatki kwalifikowalne – 329 686,90 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 280 233,87 zł


 

ZAPROSZENIE celebrity nudes DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania „Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Treść naked celebrities zaproszenia z powodu jego wielkości jest w formie załącznika


Zaproszenie

Formularz ofertowy


Projekt umowy SP Grudusk


Projekt umowy SP Humięcino

 
Strona 1 milf video z 5