A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the attempts of circumvent this type of censoring , actors and producers have featured subject matter unseen or rarely depicted in western pornography. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. Yuri is the lesbian equivalent. Twink is a gay slang term describing a young or young-looking man with a slender, ectomorph build, little or no body hair, and no facial hair. An orgy is a gathering where guests freely engage in open and gay hentai unrestrained sexual activity or group sex; and a bunga bunga orgy is an orgy in which participants have sex underwater, such as in a swimming pool or a hot tub. They are often made out of precious woods, with leather used for the seat. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Pleasure for the giver during anilingus is usually based more on the principle of the act. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. There are no particular or preferred elements within maiesiophilia that are common to all maiesiophiliacs. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade gay twink porn of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. Bondage can also be achieved by spreading the appendages and fastening big tit milf them with chains to a St. As of 2010, they were reported to live together as a monogamous couple outside of their porn careers and want to continue working together for another 50 years.

UG Grudusk


OGŁOSZENIE nr OR-SO.0002.8.2014

Drukuj

Grudusk, 20 października 2014 r

OR-SO.0002.8.2014

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz.594 z późn.zm.) – zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2014-2028,

Więcej…
 

Zawiadomienie z dnia 20.10.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Drukuj
Grudusk, dnia 20.10.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU


Niniejszym pismem informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro – Szkolenie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku. Na przeprowadzenie szkolenia "kurs fryzjerstwa" wybrano wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj.:

Więcej…
 

GRA M@ZOWSZANIE

Drukuj

GRA M@ZOWSZANIE

W związku z promocją projektu M@zowszanie, skierowanego do mieszkańców naszego województwa informujemy o grze planszowej "Mazowszanie" i zachęcamy do udziału w związanym z nią konkursie.

Na planszy do gry o Mazowszu znajdą się nazwy 24 miast, miasteczek i wsi z naszego regionu. Zwycięskie miejscowości zostaną wyłonione przez samych mieszkańców w głosowaniu, które trwa do 13 listopada na portalu www.mazowszanie.eu. Dzięki zaangażowaniu i mobilizacji lokalnego środowiska, każda miejscowość ma szansę na promocję w całym regionie.

 

Informacja o grze

Mazowszanie.eu
 

Wolne miejsca na szkoleniu z obsługi komputera!!

Drukuj

Wolne miejsca na szkoleniu z obsługi komputera!!

Szkolenie odbywa się w Szkole Podstawowej w Humięcinie w każdy wtorek i czwartek: I grupa od godz. 16.00, II grupa od godz.17.30 i trwa 2 godziny lekcyjne (90 minut). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji pod numerem telefonu (023) 671 50 73.

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Wyjaśnienie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego i Gimnazjum Publicznym im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku:

W związku z odstąpieniem Wykonawcy: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne „IDEA” ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków od podpisania umowy na realizację zadania: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego i Gimnazjum Publicznym im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku Zamawiający podjął czynności w kierunku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. W wyniku czego podpisane zostały Umowy z nauczycielami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grudusku na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach Projektu.

 

Wójt Gminy Grudusk

 mgr Jacek Oglęcki

 
Strona 1 z 21