UG Grudusk


WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem.

Drukuj

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie do przedmiotowego zapytania poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na przesłane pytania.

Pytanie 1. dot. tabela nr 1 poz. 1:

Czy funkcja „Możliwość zapisu dokumentów w różnych formatach (jpg, pdf, doc)" oznacza, że urządzenie ma zapisywać skanowane strony jako pliki tekstowe programu Word z rozszerzeniem .doc? Pliki .doc to pliki tekstowe, konieczne jest wykonanie rozpoznawania tekstu. Czy drukarka ma wykonywać to samodzielnie i zapisywać na nośniku USB plik .doc czy wystarczy funkcja w której plik doc jest tworzony poprzez przetworzenie zeskanowanych stron na komputerze przez zewnętrzny program OCR?

Więcej…
 

Pytan celebrity nudes ia Wykonawców i odpowiedzi

Drukuj
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia publicznego pn."Dostawa energiiu elektrycznej do obiektów będących własnością Gminy Grudusk".

Pytania Wykonawców i odpowiedzi
 

ZAPROSZENIE celebrity sextapes DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem

Drukuj
                                                                 I
 

Zamawiający:                                                                                                                                    
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com, e-mail: Adres celebrity sex videos poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:
 

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem

 

I. Black Porn Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania „Wyrównanie cartoon porn pics szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość” – zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem.

Oferta naked celebrities powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta real celebrity porn otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 
Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych

Drukuj
I

Zamawiający:                                                                                                                                    
Grudusk, dnia 18.11.2014 r.
Gmina Grudusk

ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk

te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:
 

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość” – zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 
Więcej…
   
Strona 1 z milf video 24