A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the attempts of circumvent this type of censoring , actors and producers have featured subject matter unseen or rarely depicted in western pornography. Hamedori-type videos were produced from the beginnings of Japanese AV in the early 1980s. Yuri is the lesbian equivalent. Twink is a gay slang term describing a young or young-looking man with a slender, ectomorph build, little or no body hair, and no facial hair. An orgy is a gathering where guests freely engage in open and gay hentai unrestrained sexual activity or group sex; and a bunga bunga orgy is an orgy in which participants have sex underwater, such as in a swimming pool or a hot tub. They are often made out of precious woods, with leather used for the seat. However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. Pleasure for the giver during anilingus is usually based more on the principle of the act. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. There are no particular or preferred elements within maiesiophilia that are common to all maiesiophiliacs. There are currently no known laws forbidding the crushing of objects and insects, however the production or trade gay twink porn of crush erotica involving live vertebrates is condemned by animal rights activists and is illegal in many countries, including the United States and Great Britain. Bondage can also be achieved by spreading the appendages and fastening big tit milf them with chains to a St. As of 2010, they were reported to live together as a monogamous couple outside of their porn careers and want to continue working together for another 50 years.

UG Grudusk


UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Drukuj

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r, producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (DzAL z 2014 r., poz. 1468)

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo*

Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

 

Uwaga

Drukuj
MAMMOGRAFIA
 

OGŁOSZENIE o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Komitet Organizacyjny pn„Pomoc Rodzinie Dębców"

Drukuj

OGŁOSZENIE

o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Komitet Organizacyjny pn„Pomoc Rodzinie Dębców"

Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Grudusk Nr 1/2014 z dnia 2.07.2014r Komitet Organizacyjny pn„Pomoc Rodzinie Dębców" z siedzibą w Mierzanowie 06-460 Grudusk przeprowadził zbiórkę publiczną w celu pomocy rodzinie Państwa Dębców /po spaleniu budynku mieszkalnego/. Zbiórka została przeprowadzona na terenie gminy Grudusk od dnia 02.07.2014r do dnia 30.09.2014r.

Środki zostały zebrane w formie dobrowolnych wpłat na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Grudusku.Podczas zbiórki zebrano łącznie kwotę 15.080,29 złotych. Zebrane środki zostały rozdyspodowane zgodnie z wydaną decyzją.

Przewodniczący Komitetu
Hanna Brzozowska

 

OD PRZYPADKU DO WYPADKU !

Drukuj

OD PRZYPADKU DO WYPADKU !

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach.

Więcej…
 

REALIZACJA PROJEKTU pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku, Gmina Grudusk”

Drukuj

REALIZACJA PROJEKTU

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku, Gmina Grudusk”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

W dniu 30.09.2014 r. zakończył się I Etap inwestycji realizowanej przez Gminę Grudusk zgodnie z umową o przyznanie pomocy NR 00102-6921-UM0700207/11 z dnia 16 listopada 2012 roku, Aneks nr 1 z dnia 09.12.2013 r., Aneks nr 2 z dnia 24.03.2014 r., Aneks nr 3 z dnia 17.09.2014 r.

Etap I inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Grudusku, Kołakach Małych, Kołakach Wielkich i Sokołowie.

Więcej…
 
Strona 1 z 22