UG Grudusk


BUS 500 plus


 

INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU

06.05.2016 R. /Piątek/

OD GODZINY 12.00

w magazynie przy Urzędzie Gminy

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

KIEROWNIK GOPS

 

Majówka


 

OGŁOSZENIE

Grudusk, 20 kwietnia 2016 r

OGŁOSZENIE

Informuję o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap VII”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy:

Więcej…
 

OGŁOSZENIE nr OR-SO.271.6.2016

OR-SO.271.6.2016

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grudusk informuje, iż unieważnia konkurs ogłoszony w dniu

7 kwietnia 2016 r., dotyczący wyboru brokera ubezpieczeniowego,

bez podania przyczyny.

Wójt

mgr. Jacek Oglęcki

 

UWAGA!!! UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

UWAGA!!!

UCZNIOWIE, RODZICE,

NAUCZYCIELE

TERAPEUTA RODZINNY

mgr Anna Krowiranda

bezpłatne

- poradnictwo

- konsultacje

- interwencja kryzysowa

dla naked celebrities dzieci, młodzieży, dorosłych

dyżury: wtorek godz. 10:00 – 15:00

(gabinet na piętrze w Szkole Podstawowej

w Grudusku)

ZAPRASZAMY!!!

 

Stop Pożarom hottest celebrities Traw


 

ZAPROSZENIE DO celebrity sextapes UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

I. Organizator konkursu
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: gmina @grudusk.com

Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (j.t.Dz.U.2013 poz. 950) oraz ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (j.t.Dz.U.2014 poz. 1450)

II. Minimalne cartoon porn pics warunki stawiane oferentom dopuszczające do udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ milf video Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

2/ Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej.

3/ Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP.

4/ celebrity nudes Posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. Nr 122, poz.1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 mln euro na wszystkie zdarzenia.

Więcej…
 
Strona lesbian hentai 1 z 3