UG Grudusk


Zakopane

Drukuj
pla
Wszystkich chętnych zapraszamy na zapisy do 30 maja 2015 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku
 

Jastrzębia Góra

Drukuj
pla
Wszystkich chętnych zapraszamy na zapisy do 30 maja 2015 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku
 

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE...

Drukuj

URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach 07 - 08 oraz 09 – 10 lipca 2015 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Więcej…
 

ZAPROSZENIE naked celebrities DO ZŁOŻENIA OFERTY Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska

Drukuj

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54 06-460 milf video Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: Adres hottest celebrities poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.: Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania pn.: Wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. celebrity nudes Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu na obiekcie grodziska wczesnohistorycznego w Grudusku, zgodnie z załączonym do niniejszego zaproszenia projektem lokalizacji i specyfikacji urządzeń.

Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2015 r.

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE o lesbian hentai sporządzeniu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w

głosowaniu w wyborach

Na Black Porn podstawie art.28 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz.U.z2014r poz.1079zpóź.zm)

Wójt real celebrity porn Gminy Grudusk

zawiadamia o sporządzeniu spisu dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r. Spis jest udostępniony do wglądu od dnia 17 maja 2015 r do dnia 22 maja 2015 r w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, przy ul. Ciechanowskiej 54 w Grudusku w pokoju nr 6 piętro I w godzinach pracy Urzędu .

 
Strona 1 z 35