UG Grudusk


Półkolonie w Grudusku

Drukuj

Półkolonie w Grudusku

Wójt Gminy Grudusk ogłasza zapisy dzieci rolników na półkolonie organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Półkolonie organizowane będą na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

od 04.08.2014r. do 18.08.2014r.

Organizator zapewnia:

1. Wyżywienie 2 posiłki dziennie

2. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

3. Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych (planetarium, basen, kino, park linowy ogniska, zajęcia sportowe)

Zapisy odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku w godzinach od 8.00 do 16:00

Możliwość zapisów telefonicznych pod nr 236175070.

Ilość miejsc ograniczona- zapisy do 25.07. 2014r.

 

Gminny Ośrogek Kultury Zaprasza

Drukuj
Plakat
 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku

Drukuj

Grudusk: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grudusku
Numer ogłoszenia: 237774 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grudusk , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6715012, 6715206, faks 023 6715012.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Więcej…
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Drukuj

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Urząd Gminy Grudusk przypomina o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

 

GOPS: Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"

Drukuj
Grudusk, dnia 14.07.2014 r.
ZAMAWIAJĄCY:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU
UL. CIECHANOWSKA 54, 06-460 GRUDUSK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia na rzecz uczesników projektu systemowego
pt. "Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej…
 

Wyjazd do Nart

Drukuj
List
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na "Zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grudusku"

Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Urząd Gminy Grudusk

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grudusku

nazwa stanowiska pracy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Jacek Sych

zamieszkały w Mławie, ul. PCK 4

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnia wszystkie wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczył nabór. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo oraz staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego i w sposób rzeczowy zaprezentował swoją wiedzę przed Komisją Rekrutacyjną.

W ocenie Komisji zdobył 27 pkt na 30 możliwych do zdobycia.

WÓJT

/-/ mgr Jacek Oglęcki

Grudusk, dnia 10 lipca 2014 r.

 
Strona 1 z 8