KLAUZULA INFORMACYJNA dla interesantów Urzędu Gminy Grudusk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grudusk z siedzibą w Urzędzie Gminy Grudusk  ul. Ciechanowska 54

2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

3)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4)podawanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.

5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

 

Klauzula_informacyjna - pobierz