Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Grudusk z siedzibą:
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

3)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4)    podawanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.  W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.

5)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

Klauzula_informacyjna - pobierz