W związku z przekroczeniem w 2016 r. dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarach województwa mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza alert Poziom II

Alert Poziom II – Pobierz

Informacja o obszarach przekroczeń – Pobierz