Jednostki Budżetowe:
 
  • Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku
  • Szkoła Podstawowa w Humięcinie  
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku
  Instytucje Kultury

  • Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku  
  Zakłady Budżetowe:
 
  • Zakład Komunalny w Grudusku