Zarządzenie nr 22/2015

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Grudusk. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 592 z pózn.zm./ nadaje:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Grudusk    pobierz