Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85/2018

Wójta Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2018 r

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grudusk.

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Grudusk    pobierz