pla

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 841,34 zł”

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Dotacji Nr 0983/15/NZ/D z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla OSP Grudusk i OSP Przywilcz:

 1. Prądownica wodna – 1 szt.

wartość brutto: 1 134,00 zł

 1. Rozpieracz hydrauliczny ramionowy – 1 szt.

Dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 100 000 zł na budowę czterech stref w wariancie podstawowym – siłownia plenerowa i strefa relaksu.

Otwarte Strefy Aktywności powstaną w miejscowościach:

 1. Grudusk, ul. Szkolna 2, działka nr 274.
 2. Rąbież Gruduski, działki nr 93/4 i 93/6.
 3. Łysakowo, działka nr 184.
 4. Humięcino, działka nr 6/4.

Każda ze stref wyposażona zostanie w następujące elementy
                                                                                                                                                                                        

 

Siłownia zewnętrzna:

 1. Wyciąg górny + krzesło
 2. Biegacz + orbitrek
 3. Prasa + wioślarz
 4. Rower + jeździec
 5. Surfer + twister
 6. Drabinka + podciąg nóg
 7. Tablica z regulaminem

 

Strefa relaksu:

 1. Stolik do gry w szachy i gry planszowe 2 szt.
 2. Ławka parkowa 4 szt.
 3. Kosz na śmieci 2 szt.
 4. Stojak na rowery.

Nawierzchnia stref: trawiasta

pla


„Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.199,00 zł”

Podkategorie