1. kanalizacja grawitacyjna – 5802,00 [mb],

2. kanalizacja ciśnieniowa - 1166,00 [mb],

oraz zlikwidowano 78 szamb, podłączono 78 posesji i wybudowano 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości Q [m3/d]-1.

Całkowita wartość zadania: 1 633 138,89 netto zł

Pożyczka WFOŚiGW: 197 248,00 zł

Wkład własny Gminy Grudusk: 1 435 890,89 netto zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 1 120 575,59 zł.

Termin rozliczenia końcowego pożyczki: 20.07.2015 r.