Informujemy, że

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023

decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. umieszczony został w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Aktualny wykaz znajduje się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023 - pobierz

 

UCHWAŁA Nr 257/XXXIV/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017 -2023

Obwieszczenie

Wójta Gminy Grudusk o konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Grudusk

20 lipca 2017 r. zawiadamia:

o konsultacjach społecznych, które odbędą się od 20 lipca 2017 r. i będą trwały przez 7 dni nad projektem dokumentu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grudusk na lata 2017-2023”.

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacji, załączonego do niniejszego zarządzenia.

2.Formularz konsultacji zostanie zamieszczony w formie elektronicznej na stronie BIP urzędu oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk.

3.Opinie i uwagi w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt

mgr Jacek Oglęcki

LPR Grudusk - pobierz

Formularz uwag - pobierz

Wykaz zmian w LPR - pobierz