Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 85/2018

Wójta Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grudusk.

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Grudusk    pobierz 


I. Budynki mieszkalne
1. Budynek socjalny w Przywilczu wartość – 101.870 zł – dzierżawa
2. Dom Nauczyciela w Humięcino-Retki wartość – 24.825 zł - dzierżawa
3. Barak i budynek mieszkalny w Humięcino-Klary wartość – 1.958 zł - dzierżawa
II. Inne budynki
1. Budynek Grzybowiska Zwierzęcego w Wiśniewie wartość – 43.510 zł w zarządzie Gminy
2. Budynek parterowy Urzędu Gminy biurowy wartość – 83.263 zł – dzierżawa
3. Budynek piętrowy Urzędu Gminy biurowy wartość – 127.467 zł w Zarządzie Gminy
4. Budynek Ośrodka Zdrowia piętrowy wartość -268.364 zł – bezpłatne użytkowanie
5. Budynek Remizy OSP w Kołakach wartość – 57.707 zł – bezpłatne użytkowanie
6. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Nieborzynie wartość – 21.552 zł – bezpłatne użytkowanie
7. Budynek Remizy OSP w Leśniewie Dolnym wartość – 28.823 zł – bezpłatne użytkowanie
8. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim wartość – 3.954 zł bezpłatne użytkowanie
9. Budynek Domu Strażaka w Grudusku piętrowy wartość – 40.066 zł – bezpłatne użytkowanie
10. Dobudówka Remizy OSP w Zakrzewie wartość – 12.482 zł – bezpłatne użytkowanie
11. Budynek Szkoły Gimnazjum w Grudusku wartość – 1.416.011,29 zł – w Zarządzie Gminy
12.Budynek Hali Sportowej w Grudusku wraz z zapleczem wartość – 2.088.360,87 zł w Zarządzie Gminy
13.Budynek Oczyszczalni Ścieków w Grudusku wartość – 153.973 zł bezpłatne użytkowanie
14. Budynek Ośrodka Zdrowia w Grudusku wartość – 122 854,29 zł w zarządzie Gminy
III. Budynki gospodarcze
1. Budynek gospodarczy Urzędu Gminy – garaż wartość – 13.829 zł w Zarządzie Gminy
2. Budynek gospodarczy w Przywilczu wartość – 2.580 zł – bezpłatne użytkowanie
IV. Budowle
1. Zespół urządzeń sportowych w Grudusku wartość – 407 780,73 zł bezpłatne użytkowanie, dzierżawa
2. Ogrodzenie z siatki wraz z bramą i furtką w Przywilczu wartość – 6.795 zł bezpłatne użytkowanie
3. Studnia kopana w Przywilczu wartość – 1.491 zł bezpłatne użytkowanie
4. Przystanek autobusowy w Grudusku wartość – 1.568 zł w Zarządzie Gminy
5. Zbiornik przeciwpożarowy w Przywilczu wartość – 4.925 zł w Zarządzie Gminy
6. Zbiornik wodny w Grudusku wartość – 17.013 zł w Zarządzie Gminy
7. Studnia wiercona przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 8.383 zł bezpłatne użytkowanie
8. Sieci wodociągowe w Grudusku, Kołaki-Wiksin- Grudusk,Żarnowo,Kołaki,Sokołowo,Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne,Wiśniewo-Pszczółki,Strzelnia-Koski,Purzyce Rozwory-Purzyce Trojany- Sokólnik, Humięcino Andrychy-Humięcino- Zakrzewo,Nieborzyn,Wiksin,Stryjewo,Mierzanowo,Łysakowo -Sokołowo Kolonia,Grudusku Olszak wartość – 3.812 614,01 zł bezpłatne użytkowanie
9. Mosty i budowle komunikacyjne na terenie Gminy Grudusku wartość – 62.029 zł w Zarządzie Gminy
10. Droga Wiksin o nawierzchni asfaltowej wartość – 136.320 zł w Zarządzie Gminy
11. Droga Leśniewo Górne o nawierzchni asfaltowej wartość – 456 492,14 zł w Zarządzie Gminy
12. Odnowa dróg bitumicznych wartość – 37.500 zł w Zarządzie Gminy
13. Droga Nieborzyn o nawierzchni bitumicznej wartość – 8.295 zł w Zarządzie Gminy
14. Droga żwirowa Zakrzewo,Mierzanowo,Sokołowo wartość – 45.826 zł w Zarządzie Gminy
15. Droga żwirowa Przywilcz Zembrzus wartość – 58.382 zł w Zarządzie Gminy
16. Droga żwirowa Humięcino-Andrychy-Przybyszewo wartość – 497 229,03 zł w Zarządzie Gminy
17. Droga żwirowa Żarnowo-Zawady wartość – 101.668 zł w Zarządzie Gminy
18. Droga Pszczółki-Szerszenie o nawierzchni bitumicznej wartość – 297.287 zł w Zarządzie Gminy
19. Droga Sokólnik-Garlino o nawierzchni asfaltowej wartość – 266 059,36 zł w Zarządzie Gminy
20. Droga Łysakowo-Humięcino-Andrychy o nawierzchni bitumicznej wartość – 430 779,46 zł w Zarządzie Gminy
21. Droga Strzelnia o nawierzchni bitumicznej wartość – 135.497 zł w Zarządzie Gminy
22. Drogi wewnętrzne przy Szkole w Grudusku wartość – 382.912,55 zł w Zarządzie Gminy
23.Oświetlenie uliczne wartość – 51.521,45 zł bezpłatne użytkowanie
24.Ogrodzenie z siatki Oczyszczalnia ścieków w Grudusku wartość – 33.107 zł bezpłatne użytkowanie
25. Drogi i place oczyszczalni w Grudusku wartość – 69.615 zł bezpłatne użytkowanie
26. Sieci technologiczne oczyszczalni w Grudusku wartość – 93.463 zł bezpłatne użytkowanie
27. Sieć energetyczna oczyszczalni w Grudusku wartość – 9.481 zł bezpłatne użytkowanie
28. Sieć Su i stacja trafo oczyszczalni w Grudusku wartość – 25.000 zł bezpłatne użytkowanie
29. Reaktor wielofunkcyjny oczyszczalni w Grudusku wartość – 504.123 zł bezpłatne użytkowanie
30. Przepompownia ścieków oczyszczalni w Grudusku wartość – 64.012 zł bezpłatne użytkowanie
31. Zbiornik uśredniający oczyszczalni w Grudusku wartość – 44.919 zł bezpłatne użytkowanie 32. Piaskownik punktu zlewnego oczyszczalni w Grudusku wartość – 16.274 zł bezpłatne użytkowanie
33. Składowisko osadu odwadniającego oczyszczalni w Grudusku wartość – 11.919 zł bezpłatne użytkowanie
34. Kanalizacja sanitarna oczyszczalni w Grudusku wartość – 107.174 zł bezpłatne użytkowanie
35. Kanalizacja rozruchu oczyszczalni w Grudusku wartość – 42.343 zł bezpłatne użytkowanie
36. Punkt zlewny oczyszczalni w Grudusku wartość – 6.248 zł bezpłatne użytkowanie
37. Sieć wodociągowa oczyszczalni w Grudusku wartość – 18.584 zł bezpłatne użytkowanie
38 .Pizometr Wysypisko Odpadów Komunalnych Klary-Koski wartość- 10.914 zł bezpłatne użytkowanie
39 .Składowisko odpadów komunalnych Klary-Koski wartość – 486.621,98 zł bezpłatne użytkowanie
40. Kanalizacja sanitarna w Grudusku wartość – 2.427.465,28 zł bezpłatne użytkowanie
41. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków 26 sztuk wartość – 179.288 zł bezpłatne użytkowanie
42. Uzbrojenie studni głębinowej w Przywilczu wartość – 6.100 zł bezpłatne użytkowanie
43. Droga Humięcino-Zeńbok wartość – 347 481,88 zł w zarządzie gminy.
44. Zespół boisk sportowych przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Grudusku wartość – 423 446,15 zł bezpłatne użytkowanie.
45. Przyłącze wodociągowe przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 2 250,56 zł
46. Sieć kanalizacyjna przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 5 040,47 zł
47. Osadnik ścieków przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 11 535,79 zł
48. Droga stała plus chodnik przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 19 236,89 zł
49. Osłona śmietnikowa przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 1 974,57 zł
50. Komin stalowy przy Ośrodku Zdrowia w Grudusku wartość – 677,04 zł
51. Droga Purzyce Trojany-Borzuchowo wartość – 253 170,27 zł w zarządzie gminy
52. Droga Żarnowo-Wiksin wartość – 528 019,70 zł w zarządzie gminy
53. Parking w Grudusku wartość – 141721,83 zł w zarządzie gminy
54. Chodniki i kanalizacja deszczowa w Grudusku wartość – 578 076,96 zł w zarządzie gminy 55. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Kolonia Grudusk,Wiksin, Rąbież Gruduski wartość – 1 513 712,90 zł.
56. Droga Przywilcz – Kuskowo o nawierzchni żwirowej wartość – 152 204,80 zł.
57. Droga Wiśniewo – Pszczółki Górne o nawierzchni bitumicznej wartość – 397 060,47 zł.
58. Droga Pszczółki Szerszenie – Pszczółki Górne o nawierzchni bitumicznej wartość – 361 013,95 zł
59. Stacja uzdatniania wody w Łysakowie wartość – 10 369,43 zł
60. Linia energetyczna wartość – 24 182 zł.
61. Droga Zakrzewo – 106 635,81
zł 62. Droga Mierzanowo – 148 931,57
zł 63. Droga Leśniewo-Stryjewo- 73 844,16 zł
64. Droga Sokołowo-Kolonia – 115 506,67 zł
65. Droga Nieborzyn Kolonia – 293 936,67 zł
66. Kanalizacja sanitarna Grudusk-Sokołowo wartość – 56 950,60 zł.
V. Środki transportowe
1 .Ciągnik Białoruś MTZ-82 wartość – 15.116 zł w Zarządzie Gminy
2 .Przyczepa wartość – 4.584 zł w Zarządzie Gminy
3. Autobus Autosan H-9-20 wartość – 67.600 zł w Zarządzie Gminy
4. Jelcz bojowy OSP Grudusku wartość – 138 190 zł bezpłatne użytkowanie
5. Star 25 OSP Leśniewo wartość – 42.574 zł bezpłatne użytkowanie
6. Star 266 OSP Łysakowo wartość – 230 538,99 zł bezpłatne użytkowanie
7. Żuk A-15 OSP Stryjewo wartość – 2.903 zł bezpłatne użytkowanie
8. Żuk A-15 OSP Przywilcz wartość – 23.298 zł bezpłatne użytkowanie
9. Autobus Autosan H-6-10 wartość – 195.200 zł w Zarządzie Gminy
10.Karosacja samochodu na potrzeby OSP Grudusku wartość – 63 750 zł bezpłatne użytkowanie
11. Samochód dostawczy FORD TRANSIT V 347/348 – 172 386 zł bezpłatne użytkowanie Zakład Komunalny.
12. Samochód specjalny pożarniczy / ratowniczo-gaśniczy / wartość – 449 400 zł na potrzeby OSP Grudusk bezpłatne użytkowanie.
VI. Narzędzia, przyrządy, kotły, maszyny i urządzenia techniczne
1 .Kontener barak Wysypisko odpadów komunalnych Klary-Koski wartość – 10.553 zł bezpłatne użytkowanie
2. pompownia osadu nadmiernego oczyszczalni wartość – 9.911 zł bezpłatne użytkowanie
3. Urzadzenie poletka ociekowego oczyszczalni wartość – 24.913 zł bezpłatne użytkowanie
4. Stacja dmuchaw oczyszczalni wartość – 71.772 zł bezpłatne użytkowanie
5. Urządzenie odwadniające osadu w oczyszczalni wartość – 87.411 zł bezpłatne użytkowanie
6. Urządzenie mleka wapniowego w oczyszczalni wartość – 13.120 zł bezpłatne użytkowanie
7. Piec co Urząd Gminy wartość – 2.268 zł w Zarządzie Gminy
8. Piec co Ośrodek Zdrowia w Grudusku wartość – 1.100 zł bezpłatne użytkowanie
9. Pompa 50 PJM 200 Urząd Gminy wartość – 627 zł w Zarządzie Gminy
10. Kocioł stalowy co Urząd Gminy wartość – 4.750,80 zł w zarządzie Gminy
11. Kocioł olejowy OSP Łysakowo wartość – 3.910 zł bezpłatne użytkowanie
12. Kotły w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku wartość – 62.920 zł w Zarządzie Gminy
13. Kopiarka Mita Urząd Gminy wartość – 2.916 zł w Zarządzie Gminy
14. Kopiarka Mita Urząd Gminy wartość – 4.209 zł w Zarządzie Gminy
15. Komputery 6 sztuk Urząd Gminy wartość – 59 714,08 zł w Zarządzie Gminy
16. Monitor Urząd Gminy wartość – 2.922 zł w Zarządzie Gminy
17. Teleks Urząd Gminy w Grudusku wartość – 18.791 zł w Zarządzie Gminy
18. Motopompy strażackie w ilości 4 sztuki w Stryjowie, Leśniewie Dolnym, Pzywilczu i Łysakowie wartość – 11.934 zł bezpłatne użytkowanie
19. Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku wartość – 129.973 zł w Zarządzie Gminy
20. Pompa szlamowa OSP Łysakowo wartość – 6.900 zł bezpłatne użytkowanie
21. Piec c.o. Ośrodek Zdrowia – 7 076 zł
22. Kopiarka – 4 900,74 zł
23. Projektor – Panasonix – 5 428,14 zł
24. Kserokopiarka – 3 660 zł
25. Drabina pożarnicza - 4 494 zł
26. Pompa pływająca – 4 978,18 zł
27. Pompa szlamowa – 6 420 zł
28. Kosiarka – 10 990,08 zł w zarządzie gminy
Zarządzenie nr 41/2010

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Grudusk.
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Grudusk   pobierz
Załącznik:  pobierz
Zarządzenie nr 1/2006

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 22 listopada 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grudusk.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm. / w związku z art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593, ze zm. / zarządzam co następuje:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grudusk    pobierz