Uchwała NR 27/IV/2003
Rady Gminy Grudusk
z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie Statutu Gminy Grudusk

        Na podstwie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala Statut Gminy Grudusk.

Statut Gminy Grudusk ( pobierz ) 


 

Uchwała NR 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy Grudusk
z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Grudusk ( pobierz )