Wójt Gminy Grudusk  informuje, o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy Grudusk  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  - gradu. Wypełniony wniosek o szacowanie strat w uprawach można złożyć w tut. Urzędzie, II piętro pokój  nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 8 lipca 2020 roku.


Do ww. dokumentów należy dołączyć aktualny wydruk wniosku złożonego do ARiMR. Powierzchnia Użytków Rolnych musi być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.
Wszystkie dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 23 6715 012

Wniosek - pobierz (doc)

Wniosek - pobierz (pdf)

 

 

WÓJT GMINY
Marek Piotrowicz