Poniżej rachunek bankowy, na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne

23 822000040000016920000004