Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 11.12.2017 – stwierdza
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 11.12.2017 – stwierdza
Wiksin– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 11.12.2017 – stwierdza
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 31.08.2017 – stwierdza
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 31.08.2017 – stwierdza
Grudusk– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 10.07.2017 – stwierdza
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 10.07.2017 – stwierdza
Wiksin– pobierz


Decyzja Nr. HK-79/17
Grudusk– pobierz


Decyzja Nr. HK-78/17
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie umarza postępowanie w sprawie wyeliminowania obecności bakterii grupy coli z wody dostarczanej przez wodociąg Stryjewo zarządzany przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
Stryjewo– pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych.
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 31.05.2017 – stwierdza
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 30.03.2017 – stwierdza
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 30.03.2017 – stwierdza
Grudusk– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 28.02.2017 – stwierdza
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 28.02.2017 – stwierdza
Grudusk– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 28.02.2017 – stwierdza
Grudusk, Stryjewo, Wiksin, Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 28.02.2017 – stwierdza
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 28.02.2017 – stwierdza
Wiksin– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 20.12.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 19.12.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej
Wiksin– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 01.12.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Humięcino
Humięcino– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 01.12.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Grudusk
Grudusk– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 27.09.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Stryjewo
Stryjewo– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 27.09.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej
podawanej do sieci i w objętym kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Wiksin
Wiksin– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 11.08.2016 – stwierdza, ze jakość wody w objętych kontrolą odcinkach sieci dystrybucyjnej wodociągu Humięcino spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Grudusk– pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 11.08.2016 – stwierdza, że jakość wody w objętych kontrolą odcinkach sieci dystrybucyjnej wodociągu Humięcino spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Humięcino  – pobierz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie z dnia 10.06.2016 – stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej z wodociągu Wiksin

Wiksin – pobierz