WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby realizacji projektu grantowego „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Gmina Grudusk jako Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w zapytania ofertowego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieaktywowanego nigdy wcześniej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane fabrycznie dopuszcza natomiast możliwość zainstalowania oprogramowania na urządzeniach i dostarczeniu nośników wraz z opakowaniami stosownie opisanymi w razie potrzeby preinstalowania systemu (oznaczenia nośnika i urządzenia tym samym numerem).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticrty) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity).

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania poprzez złożenie przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia o dostarczeniu wyłącznie legalnego oprogramowania.

(wzór oświadczenia w załączniku)

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania.

 

OŚWIADCZENIE O DOSTARCZENIU WYŁĄCZNIE LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA - pobierz